Prodaja rezervnih delova i repromaterijala za sve vrste rashladnih uredaja

Guma frižidera sa magnetom (po meri)

excellent small & medium enterprises