Prodaja rezervnih delova i repromaterijala za sve vrste rashladnih uredaja

EMBRACO

Zapremina cilindra kompresora 12,11 cm3

HBP R-404a

Zapremina cilindra kompresora 22,37 cm3

HBP R-404a

HBP R-134a

Zapremina cilindra kompresora 5,19 cm3

HBP R-134a

Zapremina cilindra kompresora 4,5 cm3

HBP R-404a

Zapremina cilindra kompresora 5.19 cm3

LBP R134a

Zapremina cilindra kompresora 9.26 cm3

LBP R-134a

Zapremina cilindra kompresora 12,11 cm3

HBP R404a

Zapremina cilindra kompresora 6,2 cm3

HBP R134a

Zapremina cilindra kompresora 10 cm3

LBP R134a

Zapremina cilindra kompresora 7,37 cm3

 

Pages

excellent small & medium enterprises