Prodaja rezervnih delova i repromaterijala za sve vrste rashladnih uredaja

Isparivač 40x50 sa kapilarom

excellent small & medium enterprises