Prodaja rezervnih delova i repromaterijala za sve vrste rashladnih uredaja

Isparivač 45x35 sa kapilarom

excellent small & medium enterprises